Základná škola s materskou školou Kotešová
Novinky O škole 2% dane Kontakt Učitelia Známky Verzia pre mobily

Školský poriadok

Školský poriadok

     Školský poriadok        

 

V snahe o skvalitnenie informovanosti zákonných zástupcov žiakov zverejňujeme prílohy č. 2, 3 a 4 školského poriadku, ktoré boli vypracované s cieľom podrobnejšieho stanovenia zásad  jeho dodržiavania.

Príloha č. 2, 3 ku ŠP

Príloha č. 4 ku ŠP