Základná škola s materskou školou, Kotešová 378
Hlavná stránka Profil školy Dokumenty 2% dane Materská škola Kontakt Verzia pre mobily

Novinky O nás Poplatky Dokumenty Akcie Projektové týždne Fotogaléria Jedálny lístok MŠ Kontakty
 • Vynovené detské ihrisko

  V uplynulých dňoch sa areálom našej materskej školy ozýval stavebný ruch. Prišiel balík veľký ako svet. V ňom boli ukryté nové hracie prvky – veľké drevené počítadlo a basketbalový kôš, ktoré svojím pestrým a farebným vzhľadom oživili priestory detského ihriska v areáli materskej školy. Nové hracie prvky deti ihneď po upevnení a zatvrdnutí materiálov preskúmali a hrou strávili príjemné dopoludnie. Už teraz sa spoločne s deťmi tešíme na slniečkom zaliate letné dni, počas ktorých si užijeme tieto nové herné prvky dosýtosti.

  12.11.2021 15:29 | viac »
 • OZNAM

  Vážení rodičia, vzniknutá situácia nás nesmierne mrzí,
  ale z dôvodu šírenia respiračných ochorení  a pretrvávajúci nízky stav detí v našej materskej škole
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline

  opätovne PRERUŠUJE prevádzku MŠ Kotešová
  od štvrtka /21.10.2021/ do stredy /27.10.2021/.

  Prevádzka materskej školy sa obnoví vo štvrtok 28.10.2021 v bežných prevádzkových hodinách.

  Ďakujem za pochopenie.

  20.10.2021 12:52 | viac »
 • Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
  V našej obci sa každoročne v jeseni uskutočňuje výstava ovocia, zeleniny a kvetov z našich záhrad. Naša materská škola sa do tejto krásnej akcie zapojila svojimi výrobkami, ktoré šikovnými rukami zhotovili naši škôlkari spoločne s pani učiteľkami. Výstavu sme sa rozhodli i navštíviť. Ako sa nám darilo na prechádzke si môžete pozrieť vo fotogalérii
  19.10.2021 14:05 | viac »
 • OZNAM

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Kotešová 378
  na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline
  opätovne
  PRERUŠUJE
  prevádzku Materskej školy Kotešová 505
  dôvodu chrípkovej epidémie od  13.10.2021 do 19.10.2021.

  Prevádzka materskej školy sa OBNOVÍ V STREDU 20.10.2021 v bežných prevádzkových hodinách.
  Ďakujeme za pochopenie.

  12.10.2021 17:24 | viac »
 • Canisterapia v našej škôlke
  Uplynulý utorok (5.10.2021) sa na školskom dvore našej materskej školy konala výnimočná udalosť. Navštívili nás špeciálne vycvičení psíkovia a svojou prítomnosťou potešili každé jedno detské srdiečko. Naši škôlkari sa naučili, že pes nie je len naším kamarátom a pomocníkom, ale je aj živý tvor, o ktorého sa treba s láskou starať. FOTO
  12.10.2021 13:16 | viac »
 • OZNAM

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Kotešová 378
  na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline

  PRERUŠUJE
  prevádzku Materskej školy Kotešová 505
  dôvodu chrípkovej epidémie od  20.9.2021 do 24.9.2021.

  Prevádzka materskej školy sa OBNOVÍ V PONDELOK 27.9.2021 v bežných prevádzkových hodinách.

  Triedne schôdzky rodičov, ktoré sa mali uskutočniť  20.9.2021 a 21.9.2021 sa z dôvodu prerušenia prevádzky MŠ konať nebudú. Všetky potrebné informácie dostanú rodičia detí mailom.

  Ďakujeme za pochopenie.

  19.09.2021 17:40 | viac »
 • Organizačné pokyny k stravovaniu detí
  Odhlasovanie zo stravy je každý deň do 7:00 hod. ráno.
  V šk. roku 2021/2022 došlo k zmene telefónneho čísla slúžiaceho na odhlasovanie stravy detí navštevujúcich MŠ Kotešová.


  Možnosti odhlásenia:
  - telefón - 0910 296 571
  - internet -  https://zskotesova.edupage.org/login/

  Stravu je nutné uhradiť najneskôr k 5. dňu v mesiaci prostredníctvom poštovej poukážky alebo bankového prevodu na číslo účtu: SK02 0200 0000 0021 2576 6551
  Číslo účtu je uvedené i na poštovej pokážke so sumou za stravu, ktorú dostávajú rodičia každý mesiac do skrinky. V poznámke pre príjemcu uveďte meno dieťaťa a mesiac, za ktorý stravu uhrádzate.

  Návod na odhlásenie z obeda: ODKAZ.
  Jedálny lístok pre MŠ: ODKAZ.
   
  17.09.2021 16:22 | viac »
 • OZNAM

  Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie v šk. roku 2021/2022, ktoré sa  počas nasledujúcich dní uskutoční v našej materskej škole.

  Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v našom okrese sa toto stretnutie rodičov nebude konať hromadne, ale jednotlivo po triedach MŠ Kotešová v nasledujúcom harmonograme:

  Trieda

  Deň

  Čas

  Bocianiky

  16.9.2021 (štvrtok)

  15:00

  Žabky

  20.9.2021 (pondelok)

  15:00

  Lienky

  17.9.2021 (piatok)

  15:00

  Motýliky

  21.9.2021 (utorok)

  15:00

  Prosíme rodičov o účasť. Tešíme sa na Vás.

  Kolektív učiteliek MŠ Kotešová

  12.09.2021 19:37 | viac »
 • Zákonným zástupcom detí navštevujúcich MŠ

  Vzhľadom k epidemiologickej situácii vás žiadame o rešpektovanie nasledujúcich pravidiel:

  - Nenavštevujte MŠ, ak javíte známky onemocnenia.
  Pred vstupom do budovy použite dezinfekciu a návleky na topánky.
  Prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ predložte písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.
  Ak dieťa nenavštevuje MŠ 3 a viac dní zákonný zástupca rovnako predloží písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha č.1) zo stránky 
  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

  Sledujte informácie - ODKAZ
  30.08.2021 14:01 | viac »
 • Organizačné pokyny pre školský rok 2021/2022 nájdete tu.
  14.09.2021 18:17 | viac »
 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022 V MATERSKEJ ŠKOLE KOTEŠOVÁ

  Vážení rodičia, po letných prázninách plných zážitkov, slnka a pohody sa opäť stretneme v našej materskej škole. Tí, ktorí do materskej školy chodili, sa vrátia k svojim kamarátom, učiteľkám, kuchárkam a hračkám. Je však i mnoho detí a rodičov, ktorí k nám zavítajú po prvýkrát. Riaditeľka ZŠ s MŠ Kotešová oznamuje, že

  vo štvrtok 2. septembra 2021 o 6,30 hod. začína v našej materskej škole nový školský rok 2021/2022.

  Zoznamy detí podľa jednotlivých tried budú vyvesené v priestoroch MŠ. Ďalšie informácie o práci s deťmi, školskom poriadku, činnosti krúžkov a iných aktivitách sa dozviete na prvom stretnutí rodičov a pedagogických zamestnancov MŠ a na webovej stránke školy. Prevádzka materskej školy je počas pracovných dní od 6,30 do 16,00.
   

  Čo potrebuje dieťa do materskej školy:

  prezuvky (pevné a  podpísané)
  pyžamko (podpísané)
  náhradné oblečenie (uložené vo vrecúšku v skrinke)
  nepremokavú obuv (podpísanú)
  rúško
  zoznam hygienických potrieb bude zverejnený

   

  Tešíme sa na Vás!  

  Kolektív zamestnancov Kotešová

  17.08.2021 11:36 | viac »
 • OZNAM - prerušenie prevádzky MŠ
  Oznamujeme rodičom, že vo štvrtok 17.06.2021 bude na jeden deň prerušená prevádzka materskej školy pre odstávku elektriny.  Prevádzka sa obnoví v piatok 18.06.2021.
  12.09.2021 19:38 | viac »
 • Svetový deň hier v MŠ
  Hra je neoddeliteľnou a najprirodzenejšou činnosťou detí v MŠ. V piatok 28. mája sme prežili významný a nezabudnuteľný deň v rámci „Svetového dňa hier“. Čas v materskej škole sme trávili hrou s kamarátmi, vytvárali  sme rozličné stavby, veže, dopravné prostriedky, domčeky, farmy. Výtvory našich škôlkarov si môžete pozrieť vo fotogalérii.
  31.05.2021 10:02 | viac »
 • „Príroda kolíska života“

  bola témou týždňa, prostredníctvom ktorej deti v projektovom vzdelávaní nadobúdali vedomosti o planéte  ZEM. Učili sme sa o prírode, ako ju chrániť, ako sa k nej správať, čo jej škodí, čo pomáha. Hľadali sme správne rozhodnutia, ako nevytvárať plastový odpad, ktorý sa stal stredobodom „doby plastovej“.
  Už aj naše LIENOČKY vedia, že aj planéta ZEM má svoj sviatok a zaslúži si, aby sme sa k nej správali s úctou každý deň, lebo ona je zdrojom nášho každodenného života. FOTO

  05.05.2021 10:29 | viac »
 • Naša materská škola sa zapojila do aktivít pri príležitosti Dňa Zeme. V motýlikovej triede sme sa celý týždeň venovali výchove k ochrane prírody a ukončili sme ich krátkou vychádzkou do okolia školy. Fotografie z aktivít nájdete v galérii. Nezaháľali ani žabky - galéria.
  11.05.2021 15:12 | viac »
 • Dni zdravia
  Marcové dni sme v našej MŠ venovali pozornosť pohybu detí v rámci „Dní zdravia“. Pri pohybových činnostiach sme v Lienkovej a Motýlikovej využili i novozakúpené cvičebné pomôcky. Cieľom športového dopoludnia bolo zvýšiť obratnosť detí a viesť ich k spolupráci. Pohybové aktivity sú u detí veľmi obľúbené. Ako sa Motýlikom a Lienkam darilo si môžete pozrieť vo fotogalérii
  11.05.2021 15:12 | viac »
 • Vážení rodičia, 

  na základe zlepšenej epidemiologickej situácie a po dohode so zriaďovateľom začíname prezenčný výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Materská škola sa otvorí od 06. apríla 2021.

  Pri nástupe sa jeden z rodičov bude preukazovať negatívnym testom na COVID19, prípadne predloží doklad o prekonaní COVID19 nie starší ako 3 mesiace alebo predloží doklad o podaní druhej dávky vakcíny proti COVID19, ak od tohto očkovania uplynulo 14 dní a  podpíše vyhlásenie o bezinfekčnosti. Je žiaduce, aby dieťa malo so sebou rúško a jedno na výmenu (nie je povinné). O prípadných nových nariadeniach Vás budeme informovať. 

  10.04.2021 10:28 | viac »
 • Oznam pre rodičov -  trieda BOCIANIKY

  Dňa 22.02.2021 v čase od 8,30 do 11,30 sa v MŠ uskutoční depistážne vyšetrenie školskej zrelosti detí pred nástupom do ZŠ.

  Tento oznam sa týka len detí, ktoré navštevujú v MŠ triedu BOCIANIKY.

  17.02.2021 20:25 | viac »
 • Vážení rodičia,
  od pondelka 08. 02. 2021 je možný návrat detí do materskej školy a žiakov primárneho vzdelávania (ročníky I.-IV.) do školy. Podmienkou je negatívny test jedného z rodičov, ktorý nesmie byť starší ako 7 dní. Obec Kotešová uskutoční 06. 02. 2021 testovanie na COVID-19, podrobné informácie nájdete na stránke obce.

  Čestné vyhlásenia, ktoré je potrebné doložiť pri nástupe žiaka do školy:
  Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
  Žiak a zákonný zástupca - Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase
  Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov
  Zákonný zástupca - Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

  Obnovujeme aj činnosť školského klubu detí a svoju prevádzku začína školská jedáleň pre deti v materskej škole a žiakov, ktorí navštevujú I.- IV. triedu. Ak vaše dieťa nenastúpi do materskej alebo do základnej školy, je potrebné ho odhlásiť zo stravy.

  Sme radi, že sa naše deti vracajú späť a na privítanie im Bc. Jarka Beranová a Mgr. Veronika Pagáčová posielajú BÁSNIČKU.
  10.04.2021 10:30 | viac »
 • Vážení rodičia,
  od pondelka 1. 2. 2021 bude prevádzka materskej školy pokračovať len v takom režime, ako minulý týždeň.
  Opätovne Vám ponúkame možnosť umiestniť Vaše dieťa do materskej školy. Podmienkou je, aby rodičia dieťaťa boli zamestnaní v kritickej infraštruktúre, prípadne umiestniť dieťa do materskej školy môžu tí rodičia, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu a naďalej musia dochádzať do práce. V prípade záujmu kontaktujte vedenie školy.
  30.01.2021 15:31 | viac »
 • Vážení rodičia,
  od pondelka 25. 1. 2021 bude prevádzka materskej školy pokračovať len v takom režime, ako minulý týždeň.
  Opätovne Vám ponúkame možnosť umiestniť Vaše dieťa do materskej školy. Podmienkou je, aby rodičia dieťaťa boli zamestnaní v kritickej infraštruktúre, prípadne umiestniť dieťa do materskej školy môžu tí rodičia, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu a naďalej musia dochádzať do práce. V prípade záujmu kontaktujte vedenie školy.
  24.01.2021 13:45 | viac »
 • Potvrdenie o výkone práce pre rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníctvo, polícia, hasičský zbor a pod.) alebo pre tých rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu a naďalej musia dochádzať do práce. - ODKAZ
  18.01.2021 15:37 | viac »
 • Milí rodičia,
  na základe rozhodnutia ministra školstva bude od pondelka  18. 1. 2021 naďalej pokračovať prevádzka materskej školy len v takom režime, aký bol minulý týždeň (t. j. od 11. 1. do 15. 1. 2021). Deti, ktoré navštevovali materskú školu v minulom týždni sa nemusia opätovne prihlasovať, ani rodičia nemusia mať nový test. O aktuálnych pokynoch a zmenách Vás budeme priebežne informovať.

  17.01.2021 10:54 | viac »
 • Oznam

  Vážení rodičia,
  oznamujeme vám,  že od 11. 01. 2021 do 15. 01. 2021 bude materská škola otvorená len pre tie deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníctvo, polícia, hasičský zbor a pod.) a pre deti tých rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu a naďalej musia dochádzať do práce. Prihlasovanie detí na pobyt v tomto termíne je na adrese: zskotesova378@gmail.com

  05.01.2021 19:30 | viac »
 • Vážení rodičia,
  Rade školy pri Základnej škole s materskou školou, Kotešová 378 skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Pre pandémiu COVID 19 pristupujeme k novej forme navrhnutia členov, ako aj k novej forme hlasovania pre vytvorenie rady školy.

  Postup ustanovenia rady školy určuje vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

  Členmi Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Kotešová 378 majú byť:

  • - dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden za materskú školu a jeden za základnú školu
  • - jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy
  • - traja zvolení zástupcovia rodičov za základnú školu, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia
  • - jeden zvolený zástupca rodičov za materskú školu, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia
  • - štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

  Pretože sa snažíme dodržiavať prísne epidemiologické pravidlá v základnej aj v materskej škole, zvolili sme následný postup volieb:

  1. Prihlásenie kandidátov do rady školy zo zákonných zástupcov žiakov ZÁKLADNEJ ŠKOLY:
  Do stredy  25.11.2020 do 12,00 hod. prijíma riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Kotešová 378 na adrese zskotesova378@gmail.com Vaše návrhy kandidátov na volených zástupcov rodičov do rady školy. Navrhnúť môžete viacerých kandidátov. Návrh bude obsahovať meno, priezvisko navrhovaného kandidáta a triedu, kde má navrhnutý kandidát dieťa. Do rady školy môžete navrhnúť aj samých seba.

  2. Voľby do rady školy z kandidátov rodičov ZŠ budú prebiehať prostredníctvom hlasovania cez edupage. Podrobné pokyny na hlasovanie dostanú zákonní zástupcovia do správy edupage.

  3. Prihlásenie kandidátov do rady školy zo zákonných zástupcov detí MATERSKEJ ŠKOLY:
  Do stredy 25.11.2020 do 12,00 hod. prijíma riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Kotešová 378 na adrese zskotesova378@gmail.com Vaše návrhy kandidátov na volených zástupcov rodičov do rady školy. Navrhnúť môžete viacerých kandidátov. Návrh bude obsahovať meno, priezvisko navrhovaného kandidáta a názov triedy, kde má navrhnutý kandidát dieťa. Do rady školy môžete navrhnúť aj samých seba.

  4. Voľby do rady školy z kandidátov rodičov MŠ budú prebiehať tajným hlasovaním dňa 27. 11. 2020. Zákonný zástupca sa po príchode do budovy materskej školy podpíše na prezenčnú listinu. Na vyhradenom mieste dostane volebný lístok s menami kandidátov a zakrúžkovaním vyberie z  volebného lístku jedného kandidáta. Volebný lístok vhodí do zapečatenej urny.

  Po ukončení hlasovania volebné komisie volebné lístky spočítajú a vyhlásia nových členov rady školy za rodičov žiakov základnej i materskej školy. O priebehu hlasovania volebné komisie vyhotovia zápisnice.

  19.11.2020 16:09 | viac »
 • Aktuálne pokyny pre materské školy nájdete tu:
  Manuál pre materské školy s vyznačenými zmenami
  - Manuál pre materské školy

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete tu: ODKAZ.

  01.02.2021 09:40 | viac »
 • Školský poriadok
  V súvislosti s  dodržiavaním protiepidemiologických opatrení  v mesiaci september nebolo možné zorganizovať rodičovskú schôdzku. Prosíme rodičov, aby sa oboznámili so školským poriadkom online formou. V závere dokumentu sa nachádza odkaz na potvrdenie prečítaného textu.
  Odkaz: ŠKOLSKÝ PORIADOK
  27.10.2020 16:06 | viac »
 • Organizačné pokyny pre školský rok 2020/2021 nájdete tu.
  15.10.2020 21:25 | viac »
 • Oznam

  Čo treba dodržiavať:

  - Pred vstupom do šatní je nutné dodržiavať opatrenia RÚVZ (dezinfekcia, návleky, odstupy, rúška).
  Ak dieťa javí známky onemocnenia, nenavštevuje MŠ.
  - Osobnú a vlasovú hygienu dieťaťa.
  - Po pobyte doma zákonný zástupca vypisuje vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.
  - Po návšteve lekára predkladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.
  Zákonný zástupca pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
  Sledovať informácie na webe materskej školy.
  22.03.2021 14:03 | viac »