Základná škola s materskou školou Kotešová
Novinky O škole 2% dane Kontakt Učitelia Známky Verzia pre mobily

Krúžky telovýchova a šport prírodné vedy spoločenské vedy jazyky kultúra a umenie informatika turistika a branné športy

Krúžky

Centrum voľného času

Zoznam krúžkov:

 1. Oddelenie telovýchovy a športu
  • Vybíjaná
  • Žijeme futbalom
  • Turisticko-športový
 2. Oddelenie prírodných vied
  • Po stopách Pytagora
 3. Oddelenie spoločenských vied
  • Osmijankov čitateľský klub
 4. Oddelenie jazykov
  • Čo ja viem o slovenčine?
  • Happy English
 5. Oddelenie kultúry a umenia
  • Šikovné ruky
  • Oddychovo-tvorivý
 6. Oddelenie informatiky
  • Informatický krúžok
 7. Oddelenie turistických a branných športov
  • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Po Slovensku za 10 mesiacov