Základná škola s materskou školou Kotešová
Novinky O škole 2% dane Kontakt Učitelia Známky Verzia pre mobily

Zoznam tried

Názov
I. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Minarčíková
II. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Dornáková
Foto Foto Foto Foto Foto
III. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Sakalová
IV. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Karchutňáková
Foto
V. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Puchoňová
Foto
VI. Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Ľubomíra Hollánová
Foto Foto Foto Foto Foto
VII. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Bujná
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII. Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Šipeková
Foto Foto
IX. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Papšová
Foto Foto

© aScAgenda 2020.0.1190 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.10.2019