Základná škola s materskou školou, Kotešová 378
Hlavná stránka Profil školy Dokumenty 2% dane Materská škola Kontakt Verzia pre mobily

 • Medzinárodný deň mlieka

  Dňa 29.9.2021 (v stredu) sme si pripomenuli v našej škole Medzinárodný deň mlieka na školách. Všetci určite dobre vieme, ako je pre náš organizmus mlieko veľmi prospešné, a preto sme tento deň oslávili nasledovne:
  1. Žiaci prišli do školy oblečení v bielych tričkách.
  2. Žiaci si mohli priniesť do školy rúška, ktoré si doma vyzdobili v súvislosti s daným dňom mlieka.
  3. Na desiatu si každý priniesol mliečnu desiatu – jogurt, chlebík s nátierkou alebo s maslom, mlieko, syr a podobne.
  4. Na nástenke na dolnej chodbe v hlavnej budove školy si žiaci mohli celý týždeň naštudovať  veľa zaujímavých informácií o mlieku, z ktorých boli pripravené otázky na kvíz.
  5. Kvíz môžu deti vyplniť do piatku 1.10., jeho vyhodnotenie bude zverejnené v pondelok na stránke školy a v časopise. Kto získa najväčší počet bodov, dostane mliečnu odmenu!

  Do našich aktivít sa zapojili žiaci I. aj II. stupňa. Všetkým zúčastneným ďakujeme a držíme palce k peknej výhre!
  FOTOGALÉRIA

  Mená výhercov:
  5. ročník: Margaréta AugustínováKristína Kršková
  9. ročník: Mojmír Pavlík, Lucia FeješováAneta Kožienková

 • Európsky deň jazykov

  Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe, preto aj z jej iniciatívy vznikol a už dvadsať rokov sa oslavuje Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, rozhodli sme sa aj v našej škole podporiť túto myšlienku.
  V piatok, 24. 9. 2021, sme vyučovanie vymenili za bohaté a pestré aktivity spojené s cudzími jazykmi a kultúrou, tento rok predovšetkým s angličtinou a Spojeným kráľovstvom. Plnili sme úlohy, riešili kvíz, reagovali na 51. výzvu pre tento rok, absolvovali prednášku o Veľkej Británii a známej anglickej tradícii - Čaj o piatej, ktorú sme spolu s malým občerstvením aj vyskúšali a tvorili dizajn trička na nasledujúci rok. Úspešní riešitelia kvízu boli odmenení a súťaž o najlepší návrh na tričko EDJ 2022 pokračuje do konca októbra. Budúci rok pokračujeme v tejto tradícii. FOTO a VIDEO

 • OZNAM

  Vážení rodičia, milí žiaci, 

  v rámci Národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" pôsobí od 20. 9. 2021 na našej škole školský psychológ Mgr. Dorota Balalová

  Kontaktovať ju môžete osobne alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: zs.balalova@gmail.com.

 • Dopravná prednáška

  Dňa 16.9.2021 sa uskutočnila dopravná prednáška pre žiakov 3.a 4. ročníka.

  Preventistky z Krajského policajného zboru v Žiline poučili našich žiakov o bezpečnej ceste do školy i zo školy, o dôležitosti reflexných prvkov, o význame dopravných značiek, ale i o tom, ako sa má správať na ceste cyklista, čím má byť vybavený bicykel a aké telefónne čísla majú volať v prípade potreby.

  Na záver si spoločne vypracovali pracovný zošit s dopravnou tematikou, v ktorom si overili získané vedomosti.

  Dňa 21.9.2021 pokračovali prednášky s preventistkami z Krajského policajného zboru v Ziline. Naši piataci a siestaci sa dozvedeli všetko potrebné o trestno-právnej zodpovednosti.

  FOTO

 • Medzinárodný deň čokolády

  Dňa 13.9. 2021 sme na našej škole po prvýkrát oslavovali Medzinárodný deň čokolády. Pripomenuli sme si históriu, výrobu, aj jej spracovanie, ale taktiež, aká neodolateľná vie byť jej chuť a vôňa. Ochutnávali sme rôzne druhy čokolád a tiež čokoládovú fontánu s ovocím.

  Touto cestou patrí poďakovanie rodine p. Petra Jandačku, ktorý nám ako sponzor umožnil oslavu Dňa čokolády uskutočniť.

  Medzinárodný deň čokolády sa našim žiakom veľmi páčil, pretože sme sa všetci utvrdili v tom, ako nám čokoláda chutí. Dúfame, že o rok túto peknú akciu budeme môcť opäť zopakovať a založíme na našej škole novú sladkú tradíciu. FOTO

 • Harmonogram stravovania 13. - 17. 9.

  Harmonogram obedov na tento týždeň: ODKAZ

 • Cvičenie v prírode

  Krásne slnečné počasie sme s deťmi z 1. a 2. ročníka využili na cvičenia v prírode. Vybrali sme sa smerom do Smrečkov. Po ceste sme si preverili poznatky z dopravnej výchovy. V lese sa žiaci zahrali i zdolávali prírodné prekážky, poniektorí našli hríby. Potom nazbierali drevo, založili oheň a opekali špekačky. Na záver sme po sebe upratali a nielen po sebe. Nazbierali sme aj 2 vrecia odpadu, ktorý tam urobili neporiadnici ešte pred nami. FOTO

 • Šarkaniáda 2021

  Priblížilo sa jesenné obdobie a s ním aj jesenný vietor, ktorý praje púšťaniu šarkanov. Rodiny z Kotešovej vytvorili skupinu „Šarkany Kotešová“ a založilo tradíciu spoločného púšťania šarkanov.  Dňa 2. októbra 2021 od 15,00 na vysielači v Kotešovej si môžete zmerať sily s ostatnými púšťačmi šarkanov a vyhrať peknú cenu. O občerstvenie sa postarajú organizátori. PLAGÁT

 • OZNAM

  Vážení rodičia,
  zajtra (8. 9. 2021) od 14.00 do 16.00 budeme distribuovať Ag testy na COVID19 určené na domáce testovanie žiakov. Prevziať si ich môžu iba tí rodičia, ktorí dali požiadavku na Ag testy a kloktacie testy cez edupage, prípadne mailom.

  Návod na použitie testov: ODKAZ

 • Súťaž V krajine remesiel 2021

  ÚĽUV vyhlásilo v minulom školskom roku súťaž pre všetky tvorivé deti a mládež.

  Do súťaže bolo prihlásených 169 súťažných prác v piatich súťažných témach. Veľmi nás teší, že v kategórii Zakliate v dreve získala krásne 2. miesto Lilianka Turoňová (6. ročník). Do súťaže sa zapojila s pastierskou palicou.

  Gratulujeme!

 • Oznam

  Vážení rodičia,
  na základe zvýšeného záujmu zo strany rodičov o testovanie detí ministerstvo školstva nemôže aktuálne zabezpečiť testovacie sady podľa našich požiadaviek. Ministerstvo bude robiť všetko preto, aby každý rodič, ktorý má záujem testovať svoje dieťa, dostal Ag samotesty v najbližších dňoch. Hneď keď budú testy dodané na našu školu, budeme vás informovať o ďalšom postupe. 

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kotešovej oznamuje, že  otvorenie školského roka 2021/2022 bude dňa 02. 09. 2021 (štvrtok) v priestoroch školy  podľa prijatých  opatrení ÚVZ SR a uvedeného rozpisu:
  - žiakov  2. až 9. ročníka privítame o 08:00 hod. v hlavnej budove,
  - našich prváčikov privítame o 9:00 hod. v prvej triede a zároveň prebehne zápis do ŠKD a ŠJ.

  Všetkým žiakom želáme úspešný štart do nového školského roka!

 • Informácie k nástupu žiakov do školy v šk. roku 2021/2022

  Vážení rodičia, milí žiaci!
  V súvislosti so začiatkom nového školského roka bol vydaný Školský semafor, ktorého cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

  Zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,  vrátane víkendov a sviatkov.

  Tlačivo môžete vyplniť:
  elektronicky cez rodičovské konto v aplikácii Edupage. Po prihlásení sa do svojho rodičovského konta v ponuke ŠTART vyberte možnosť Žiadosť/Vyhlásenie; v papierovej forme (tlačivo).

  Rodičia žiakov prvého ročníka dostanú a vyplnia tlačivo pri vstupe do budovy základnej školy v prvý deň šk. roku (2.9.2021).

  Prinášame vám stručný prehľad tohto dokumentu tu.

  Oznam podmienok vstupu do priestorov školy

 • Dotácia na stravu

  Vážení rodičia, mení sa dotácia na stravné pre deti, známa ako „obedy zadarmo“. Nárok na dotáciu k stravovacím návykom Vášho dieťaťa od 1.9.2021 budete mať, ak spĺňate jednu z týchto podmienok:

  • dieťa navštevuje posledný ročník MŠ  alebo navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima podľa §4 ods.3 písm.b Zákona o dotáciách / je potrebné doložiť potvrdenie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny/.
  • dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo vek 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov veku žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu.
   Táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa §4 ods.4 preukazuje čestným vyhlásením.

  Doklady na uplatnenie dotácie je potrebné priniesť osobne do základnej školy 29. 7. alebo 30. 7. 2021 od 8,00– 14,30 hod.

  *Vysvetlivky:
  1. Ak sa jeden z rodičov rozhodne poberať daňový bonus na dieťa, nárok na dotáciu stravy nemá. V tom prípade si obedy hradí podľa finančného pásma príslušnej kategórie.
  2. Čestné vyhlásenie podávajú len rodičia, ktorí si neuplatňujú nárok na daňové zvýhodnenie a rozhodnú sa pre dotáciu stravy.
  3. V prípade, že už záujem o stravu Vášho dieťaťa nemáte, je potrebné to v septembri nahlásiť a bude vám vrátená záloha.

 • Zážitkový chodník

  Školský rok sa schyľuje k záveru. Plníme posledné školské povinnosti a s radosťou vykročíme do prázdninového sveta. Neodmysliteľnou súčasťou posledných školských dní sú didaktické hry, na ktoré sa žiaci vždy tešia. Ste zvedaví, čo zažili naši štvrtáci? Nahliadnite do fotogalérie.

 • Zážitkové hodiny biológie s motýľou záhradou

  Tento školský rok mali naši piataci a šiestaci zážitkové hodiny biológie s húseničkami babôčky bodliakovej. Na začiatku to bolo päť utešených húseničiek, ktoré mali veľký apetít. Pomaličky sa pohybovali, robili pavučinky. Na siedmy deň sa zdržiavali len pri vrchu nádobky. Zavesili sa na vrchnáčik dole hlavou do tvaru písmenka J a začali sa pretvárať na kukly. Bolo to zázračné. Kukly sme po dvoch dňoch, keď už boli dosť pevné, preniesli do sieťky a čakali, čo sa bude diať. Postupne tmavli. Jedného dňa v pondelok ráno nás už vítalo päť krásnych motýľov. Nelenili sme a rýchlo sme doplnili sieťku o pár prírodnín. Nakrájali sme im ovocie a prichystali nektár z cukru a vody. Pozorovali sme, ako sa kŕmia. Motýle najprv ochutnávali nektár ochlpenými nožičkami a potom sa napili pomocou rozvinutého cuciaka. Nakoniec sme motýliky babôčky bodliakovej vypustili do voľnej prírody. Zaželali sme im šťastný let a ešte veľa pekných slnečných dní. Bolo to úžasné sledovať tajomstvá prírody tak zblízka. FOTOGALÉRIA

 • Slovíčka v malíčku

  Naša škola sa zapojila do projektu Slovíčka v malíčku, v rámci ktorého bolo úlohou žiakov  vytvoriť vlastný anglicko- slovenský slovník. Zo školského kola postúpili slovníky Helenky Cabajovej, 6. trieda, a  Tamarky Chalupianskej, 6. trieda.  Helenka Cabajová vytvorila kolážovo-prekladový slovník a Tamarka Chalupianská  obrázkovo- humorný slovník. V celoslovenskom finále, v kategórii anglický jazyk,  vyhrala 1. miesto Tamarka Chalupianská. FOTO

  Víťazke blahoželáme!

 • Oznam školskej jedálne

  Stravníci, ktorí sa už nebudú stravovať v školskej jedálni pri ZŠ, môžu si požiadať o vrátenie preplatku, žiadosť nájdete TU.

  Stravníci, ktorí sa už nebudú stravovať v školskej jedálni pri MŠ, môžu si požiadať o vrátenie preplatku, žiadosť nájdete TU.

 • Oznam školskej jedálne pri ZŠ

  V mesiaci jún 2021 bude posledný termín na odhlásenie z obedov vo štvrtok  24.06.2021 z dôvodu ukončenia školského roka a vyskladnenia skladových zásob potravín. Po tomto termíne nebude možné sa odhlásiť.

 • Dopravná výchova

  Keďže milióny ľudí sú deň čo deň účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci, doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. Okrem pozitívnych stránok má doprava aj veľa záporných stránok – zvyšuje sa počet dopravných nehôd, dochádza k stratám na životoch, k ťažkým zraneniam aj s trvalými následkami. A práve deti sú častí účastníci dopravných nehôd. Preto akýkoľvek druh pohybu v cestnej premávke je neodmysliteľný bez poznania a rešpektovania pravidiel cestnej premávky.

  Veľmi sme sa potešili, keď do našej školy zavítalo PRENOSNÉ DOPRAVNÉ IHRISKO. V každom ročníku prvého stupňa prebehla najskôr teoretická a potom praktická výuka v riadnej premávke s využitím detských vozidiel, bicyklov, kolobežiek. Žiakom bolo umožnené naučiť sa spoznávať dopravné značenie, funkciu semafora a boli poučení ako sa má správať  na ceste. FOTOGALÉRIA