Základná škola s materskou školou, Kotešová 378
2% dane Novinky O škole Kontakt Učitelia Školský časopis Bez kriedy

Vitajte na stránke Základnej školy s materskou školou, Kotešová 378

Novinky

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces  darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Podrobnosti o spôsobe darovania nájdete kliknutím na odkaz 2% v hornej lište. ĎAKUJEME!

Spevácka súťaž ŠKD

21. marca deti do ŠKD prišli predviesť svoj spevácky i tanečný talent. Ako sa im darilo, si môžete pozrieť vo fotogalérii Spevácka súťaž ŠKD.

Marec - mesiac knihy

Dňa 16. 3. 2018 sa uskutočnil v ročníkoch 1. – 4. tematický deň pod názvom MAREC - MESIAC KNIHY. Deti si pripomenuli význam kníh v ľudskom živote, a to všetko v aktivitách, ktoré pre ne pripravili triedne učiteľky. Deň sa nám vydaril a všetci sme si odniesli pekné zážitky. Do galérie Marec - mesiac knihy boli pridané fotografie.

Pytagoriáda - okresné kolo

Úspešní riešitelia:

Kristína Sekáčová, 3. roč. - 3. miesto

Mojmír Pavlík, 5. roč. - 3. miesto

Šimon Pavlík, 7. roč. - 1. miesto

Picture dictionary

Na hodiny anglického jazyka si žiaci vytvorili milé obrázkové slovníčky. Do galérie Picture dictionary boli pridané fotografie.

Môj obľúbený recept

Žiaci 7. ročníka na hodine slovenského jazyka vytvorili receptár svojich obľúbených jedál. Precvičili si opis pracovnej činnosti a zároveň preukázali aj svoje výtvarnícke schopnosti. Prezrite si ho: RECEPTÁR

Zápis do 1. ročníka

Zápis detí do I. ročníka

bude v dňoch 9. – 10. apríla 2018

v čase od 14,00  do 16,00 hodiny

 

Rodičia si prinesú:  rodný list dieťaťa

    poplatok na škol. pomôcky – 12,50 €

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9 – 2018 sa uskutoční 21. marca 2018.  Náhradný termín 5. apríla 2018. Testované predmety – matematika a slovenský jazyk a literatúra. Testované učivo - obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ – Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

Povolené pomôcky - kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré guľôčkové pero.

Zážitková triednicka hodina

Dňa 5. 3. 2018 sa žiaci (chlapci) 6. ročníka zúčastnili zážitkovej triednickej hodiny, ktorá bola zameraná na zlepšenie vzťahov v kolektíve, komunikačné zručnosti a zlepšenie klímy v triede. 

Obdobne ako dievčatá, aj chlapci sa aktivít zhostili s nadšením. Najprv si pri aktivite: "Vymenia si miesto" zdokonalili svoje komunikačné zručnosti a zistili zaujímavé informácie o svojich spolužiakoch. V nasledujúcej aktivite: "Ako sa dnes cítim" žiaci pripli štipec so svojím menom k pocitu, ktorý momentálne prežívajú.

Súťaž o najkrajší list

Šiesta trieda sa zapojila do 47. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov detí, ktorú na Slovensku organizuje Slovenská pošta s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Súťaž o najkrajší list má silnú tradíciu a každoročne sa do nej zapájajú státisíce detí na celom svete - v minulom roku svoje listy poslalo 1,2 milióna detí zo 49 krajín. Víťazkou triedneho kola sa stala Nataška Kubíková. Víťazný list si môžete prečítať tu... :-) 

photo

Štvrtok 22. 3. 2018

Počet návštev: 1254172

Narodeniny a meniny:

Zajtra (Piatok 23.3.2018)

Adrián Feješ (tretia)

Pozajtra (Sobota 24.3.2018)

Šimon Grofčík (druhá)
Matej Rybárik (šiesta)
Katarína Tomaščíková (tretia)