Základná škola s materskou školou, Kotešová 378
2% dane Novinky O škole Kontakt Učitelia Školský časopis Bez kriedy

Vitajte na stránke Základnej školy s materskou školou, Kotešová 378

Novinky

ŠKD - Lastovičková súťaž

Dnešný krásny deň nám pomohol pri organizovaní LASTOVIČKOVEJ SÚŤAŽE pre deti v ŠKD. Zapojili sa všetci a môžeme povedať: Bol to krásny zážitok. FOTO

Výchova umením - 9. ročník

Žiaci 9. triedy na výchove umením tvorili príbeh postavy z obrazu. Prečítajte si, ako to dopadlo v dokumente Postavy z obrazu.

Projekty z prvouky - 2. ročník

Žiaci 2. ročníka vytvorili zaujímavé projekty z prvouky k témam, ktoré už v tomto školskom roku prebrali. Ak máte záujem prezrieť si niektoré z nich, nahliadnite do galérie Projekty z prvouky, 2. roč..

Ochranárik očami detí

Počas hodín výtvarnej výchovy naši žiaci tvoria práce do súťaže Ochranárik očami detí. Vybrané práce z našej školy už niektoré môžete vidieť v galérii Ochranárik očami detí.

Testovanie žiakov 5. ročníka

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Školský časopis

Už vyšlo ďalšie číslo školského časopisu Školský bonbónik. Kto chce môže si ho už prečítať: Školský bonbónik č.1-2017

KOMIKS - výchova umením 8. ročník

Žiaci na hodine výchove umením tvorili komiks. Niektoré si už môžete pozrieť tu.

Výchovný koncert
2. 11. 2017

1. stupeň - program s názvom NATURA - realizovaný prostredníctvom hudobného pásma, ktoré bolo doplnené moderátorským slovom. To bolo zamerané na vzťah človeka a prírody ako aj na výchovu a budúcnosť tohto vzťahu. Hravou formou – prostredníctvom hraných scénok, do ktorých sa aktívne zapájali aj deti – sa učili, čo?, ako? a prečo? separovať, ako udržiavať krehkú rovnováhu medzi človekom, jeho potrebami a prírodou.

ZRPŠ - hospodárenie v školskom roku 2016/2017

ZRPŠ – hospodárenie v školskom roku 2016/2017

PRÍJMY:

poplatok ZRPŠ - 1870,- €

2% z daní - 1075,48 €

SPOLU: -----------------------------------------2 945,48 €

VÝDAJE:

mikulášske balíčky - 279,49 €

poistenie Školák - 487,20 €

knihy Hviezdoslavov Kubín - 149,70 €

Exkurzia do Viedne
26. 10. 2017

V rámci rozpisu jesenných exkurzií už tradične nesmie chýbať exkurzia do Viedne. Tento rok sme stavili na overený dátum - 26. október. Tento deň je v Rakúsku štátnym sviatkom a múzeá sprístupňujú svoje exponáty za zľavnené vstupné či úplne bezplatne. Aj keď žiaci vstávali veľmi skoro, stihli sme prejsť len niekoľko významných miest, ktoré Viedeň ponúka. Exkurziu sme začali na zámku Schonbrunn, pôvodne letnom sídle Habsburgovcov, kde sme prešli krásnymi záhradami a navštívili stavbu Gloriette, postavenú ako pamiatku víťazstva rakúskych vojsk pri Kolíne. Naša exkurzia pokračovala prehliadkou vonkajšieho okruhu Hofburgu. Navštívili sme Dom motýľov, ktorý ponúka možnosť vidieť a dotknúť sa okolo 400 motýľov. Chvíľku sme si oddýchli počas obednej prestávky a pokračovali v prehliadke najväčšej katedrály vo Viedni - Dómu sv. Štefana, postavenej na počesť prvého kresťanského mučeníka - sv. Štefana. Zastavili sme sa aj v predajni Manner, aby sme si mohli domov priniesť typický suvenír z Viedne - Mozartove guličky. Exkurziu sme zavŕšili v Prírodovednom múzeu, kde sme si mohli prezrieť množstvo unikátnych exponátov, napr. kostru dinosaura či meteority. Na cisársku klenotnicu nám už žiaľ nezvýšil čas.

photo

Nedeľa 19. 11. 2017

Počet návštev: 1203121

Narodeniny a meniny:

Zajtra (Pondelok 20.11.2017)

Branislav Hvorečný (siedma)

Pozajtra (Utorok 21.11.2017)

Miloš Gálus (ôsma)
Miroslava Kucmenová (ôsma)